Categories
News

อาหารผู้ป่วย สำหรับคนเป็นโรคหัวใจ

อาหารผู้ป่วย สำหรับคนเป็นโรคหัวใจ แนวทางในการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง คือ มีความเหมาะสมทั้งคุณภาพและปริมาณในแต่ละมื้อ หากปฏิบัติสม่ำสมอ ร่วมกับการดูแลตนเองในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือด หัวใจ อาจหลีกเลี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ คำแนะนำในการบริโภคอาหาร คือ บริโภคอาหารในปริมาณ ที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานในแต่ละวัน จะช่วยป้องกันการเก็บพลังงานที่เกินพอในรูปของไขมัน ไม่เกิดโรคอ้วน ไม่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตามมา