Categories
News

‘5 นักข่าวเวียดนาม’ โดนจำคุก โทษฐานโพสต์เฟซบุ๊กต่อต้านรัฐ

ศาลประชาชนในเมืองเกิ่นเทอ ทางตอนใต้ของเวียดนาม ใช้เวลาไต่สวนเพียง 2 วัน และมีคำพิพากษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ว่าผู้สื่อข่าว 5 คน ของสำนักข่าวออนไลน์ “บ๊าว แซ็ก” สื่ออิสระที่เผยแพร่เนื้อหาบนเฟซบุ๊กเป็นหลัก ซึ่งถูกจับกุมเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา มีความผิดจริงตามคำฟ้องในข้อหา “ละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ด้วยการก้าวล่วงผลประโยชน์แห่งรัฐ” ก่อให้เกิด “ความสับสนและความเคลือบแคลงสงสัย” ในหมู่ประชาชน

ทั้งนี้ บรรณาธิการของสำนักข่าวรับโทษจำคุกนานที่สุด คือ 4 ปีครึ่ง ส่วนจำเลยร่วมที่เหลือรับโทษจำคุกระหว่าง 2 ปี ไปจนถึง 3 ปี โดยเมื่อจำเลยทุกคนรับโทษจำคุกจนครบกำหนดแล้ว ต้องเว้นวรรคจากการทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเป็นเวลาอีก 3 ปี อนึ่ง กระทรวงข่าวสารของเวียดนามประกาศ “แนวทางปฏิบัติแห่งชาติ” ว่าด้วย “พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์” เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีเนื้อหาสำคัญคือ “การสนับสนุนและส่งเสริม” ให้ประชาชนในเวียดนามร่วมกันเผยแพร่เนื้อหา และแสดงความคิดเห็น “ที่เป็นเชิงบวกและมีประโยชน์” ต่อบ้านเมือง

ขณะที่การนำเสนอเนื้อหาทุกรูปแบบผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ “ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์” ของเวียดนาม มาตรการทั้งหมดมีผลบังคับใช้กับ “ทุกคนที่อาศัยอยู่และประกอบกิจการอยู่ในเวียดนาม” อย่างไรก็ตาม รายงานไม่ได้ระบุชัดเจนว่า “แนวทางปฏิบัติแห่งชาติ” มีผลผูกพันทางกฎหมายหรือไม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร แต่ “ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย”