Categories
News

บุคลากรการแพทย์ในแอฟริกาได้รับวัคซีนโควิดครบเพียง 25%

องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เผยแพร่รายงานว่า แม้ปัจจุบันแอฟริกามีสถิติการได้รับมอบวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการฉีดวัคซีนครบแล้วในบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า คิดเป็นเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น ซึ่งปัจจัยสำคัญรวมถึง ความลังเลเรื่องวัคซีน และบริการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท