Categories
News

โมเดอร์นายืนยัน วัคซีนปลอดภัยในเด็กเล็ก

บริษัทโมเดอร์นาออกแถลงการณ์ว่า การฉีดวัคซีนสไปค์แวกซ์ที่พัฒนาโดยโมเดอร์นา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคโควิด-19 สามารถกระตุ้นแอนติบอดี ที่สามารถยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัส (Neutralizing Antibody หรือ NAb) กับเด็กวัย 6-11 ปี ในระดับที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย และเตรียมนำเสนอข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศ เพื่อขอให้มีการพิจารณารับรองเป็นกรณีฉุกเฉินต่อไป

ทั้งนี้ โมเดอร์นาอ้างอิงผลการทดสอบทางคลินิกระยะที่สอง จากกลุ่มตัวอย่าง 4,753 คน รับวัคซีนสองเข็มภายในระยะเวลาห่างกัน 28 วัน ในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่ง ปรากฏผลข้างเคียง คือ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีไข้ และเจ็บบริเวณที่มีการปักเข็มฉีด โดยไม่ได้ระบุว่า มีอาสาสมัครคนใดเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉียบพลันหรือไม่ ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์น่าวิตกกังวลมากที่สุด

ปัจจุบัน คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (เอฟดีไอ) อนุมัติฉุกเฉิน ให้มีการใช้งานวัคซีนของโมเดอร์นา กับบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปี และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รับรองการใช้งานวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือบูสเตอร์ ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนเดิมครบแล้ว โดยการใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นบูสเตอร์ นั่นคือการใช้เพียงครึ่งโด๊ส คือ 0.5 มิลลิลิตร หรือ 50 ไมโครกรัม ส่วนผู้ที่รับวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเข็มแรกนานเกิน 2 เดือน สามารถรับวัคซีนเดิมเป็นเข็มที่สอง เพื่อเป็นบูสเตอร์ได้เลย