Categories
News

กัมพูชาเตรียมเป็นผู้นำอาเซียนปีหน้า ยืนยันกดดันพม่าต่อ

นายปรัก สุคน รมว.การต่างประเทศกัมพูชา กล่าวถึงหนึ่งในภารกิจสำคัญของการทำหน้าที่ประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ประจำปีหน้า คือการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษทางการทูตคนใหม่ เพื่อประสานงานกับเมียนมา แทนนายอีริวาน ยูซอฟ ผู้แทนคนปัจจุบัน ซึ่งเป็น รมช.การต่างประเทศบรูไน

นายปรัก สุคน กล่าวต่อไปว่า หลักการไม่แทรกแซงซึ่งกันและกัน ยังคงเป็นหนึ่งในพื้นฐานของอาเซียน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในเมียนมาสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งภูมิภาค ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของอาเซียนด้วย

เกี่ยวกับการที่ พล.อ.มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมา ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ที่บรูไนเป็นเจ้าภาพ นายปรัก สุคน กล่าวว่า กัมพูชาร่วมสนับสนุนมติดังกล่าวของอาเซียน ทว่า “ท่ามกลางช่วงเวลาแบบนี้” อาเซียนไม่ควรโดดเดี่ยวรัฐบาลทหารเมียนมา ซึ่งยังคงถือเป็นสมาชิกอาเซียน และยังมีข้อผูกพันในเรื่อง “ฉันทามติ 5 ข้อ”

ทั้งนี้ บททดสอบต่อไปของอาเซียนในเรื่องของ พล.อ.มิน อ่อง หล่าย คือการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียน ในเดือนหน้า ซึ่งมีแนวโน้มว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเข้าร่วมด้วย เนื่องจากปีนี้ครบรอบ 30 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองฝ่าย